سید محمد علوی زاده

احکام پوشش و حجاب

رفتن بدون حجاب به محل دید نامحرم

پرسش . رفتن بدون حجاب به حیاط منزلى که ساختمان هاى بلند بر آن مشرف است، چه حکمى دارد؟ آیات عظام…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

غفلت از حجاب

پرسش . اگر موى زنى به طور غیر عمد بیرون باشد و یا به طور سهوى چادر کنار برود، آیا…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

حفظ حجاب در کشور غیر مسلمان

پرسش . آیا حفظ حجاب در سفر به کشورهاى غیر مسلمان واجب است؟ همه مراجع: آرى، حفظ حجاب کامل [شرعى]…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

حجاب توریست ها

پرسش . آیا لازم است حجاب را براى توریست ها الزامى کنیم؟ همه مراجع: افراد توریست از جهت حکم فقهى حجاب،…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

پوشش نزد محارم

پرسش . آیا دختران مى توانند با لباس آستین حلقه اى، در برابر پدر و یا برادرشان ظاهر شوند؟ همه مراجع: اگر…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

چادر یا مانتو؟؟

پرسش . چادر بهتر است یا مانتو؟ همه مراجع: براى زن کافى است که حجاب کامل [شرعى] را با هر…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

کراهت پوشش مشکى

پرسش . چرا پوشش بانوان مشکى است؛ با اینکه پوشیدن لباس مشکى در اسلام مکروه است؟ آیات عظام امام، بهجت،…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

اهمیت چادر مشکی

چرا برخى بر پوشش خانم‏ها با چادر مشکى اصرار دارن؟ رنگ مشکى چادر چه اثرى دارد که بر آن پافشارى…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

وجوب پوشش پای زن در مقابل نامحرم

پرسش . آیا پوشاندن پشت و روى پا در مقابل نامحرم واجب است؟ همه مراجع (به جز تبریزى و مکارم):…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

اجبار پدر در پوشش یش از حد معمول

پرسش . پدرم اصرار دارد که من بیش از حد معمول حجابم را رعایت کنم، چه کنم؟ آیات عظام امام،…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن