احکام حیض یا قاعدگی

لباس هاى حائض

پرسش . آیا زن حائض پس از پاک شدن، باید تمام لباس هاى زمان قاعدگى را بشوید یا اینکه مى تواند با…

بیشتر بخوانید »

حیض هنگام روزه

پرسش . اگر زن روزه دار در روز، خون حیض مشاهده کند، تکلیف روزه اش چگونه است؟ همه مراجع: روزه باطل مى شود…

بیشتر بخوانید »

غسل زن ناپاک براى روزه

پرسش ۱۱۷ . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟…

بیشتر بخوانید »

قرص پیشگیرى و عبادت

پرسش . اگر خانمى در ایام عادت، از قرص یا آمپول جلوگیرى استفاده کند؛ آیا نماز و روزه او صحیح…

بیشتر بخوانید »

روزه حائض

پرسش . اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، تکلیف او چیست؟ همه…

بیشتر بخوانید »

عدم دسترسى به آب برای غسل

پرسش  . اگر زن حائض  پاک شود ولى آب گرم در دسترس نباشد تکلیف چیست؟ همه مراجع: اگر نتواند آب…

بیشتر بخوانید »

انجام غسل حیض قبل از وقت نماز

پرسش  . آیا مى شود غسل حیض را قبل از وقت نماز انجام داد؟ همه مراجع: آرى، غسل حیض پیش از…

بیشتر بخوانید »

خون دیدن بعد پاکی و پیش از ده روز

تکرار غسل پرسش . اگر زن حائض از خون پاک شود؛ ولى مطمئن باشد که دوباره پیش از ده روز…

بیشتر بخوانید »

خون بیشتر از عادت

پرسش ۱٫ زنى که عادتش کمتر از ده روز است؛ ولى مى داند که خون از ده روز مى گذرد، تکلیفش چیست؟…

بیشتر بخوانید »

استظهار، وارسی یا معاینه در هنگام پاک شدن

پرسش ۱٫ اگر زن از خون حیض پاک شود؛ ولى احتمال مى دهد که در باطن خون وجود داشته باشد؛ آیا…

بیشتر بخوانید »
بستن