احکام حیض یا قاعدگی

تکلیف اعمال جاهل به احکام حیض و جنابت

پرسش سلام علیکم خانمی قبلاً در روستا بوده و وقتی حایض شده مادرش به او نگفته که باید غسل کند…

بیشتر بخوانید »

حیض و بلوغ

پرسش . اگر دختر پیش از بلوغ، خونى با نشانه هاى حیض ببیند، آیا حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع: خیر، خون…

بیشتر بخوانید »

حداقل حیض

پرسش  . ملاک حداقل سه روز در حیض چیست؟ آیا شب هم جزء محاسبه قرار مى گیرد؟ همه مراجع: خیر، شب…

بیشتر بخوانید »

شک بین حیض و زخم

پرسش ۱ . اگر زنى بیش از سه روز خون ببیند و در کمتر از ده روز پاک شود؛ چنانچه…

بیشتر بخوانید »

تغییر عادت

پرسش . در چه صورت عادت ماهانه زن به هم مى خورد؟ همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر…

بیشتر بخوانید »

استمرار حیض

پرسش  . در خون حیض شرط است که زن سه روز اول را خون ببیند، حال اگر خانمى روز اول…

بیشتر بخوانید »

عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق…

بیشتر بخوانید »

شروع حیض یا استحاضه

پرسش  . ابتداى خون حیض چه زمانى است؟ آیا زمانى که خون داخل رحم است یا زمانى که خون از…

بیشتر بخوانید »

سه روز کامل

پرسش . خانمى ساعت یک بعد از ظهر روز یک شنبه خون مشاهده مى کند، با توجه به اینکه حداقل خون…

بیشتر بخوانید »

نشانه هاى حیض

پرسش ۱ . صفات و نشانه هاى خون حیض چیست؟ همه مراجع: نشانه هاى خون حیض به طور غالب عبارت است از:…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن