احکام حیض یا قاعدگی

شک بین حیض و زخم

پرسش ۱ . اگر زنى بیش از سه روز خون ببیند و در کمتر از ده روز پاک شود؛ چنانچه…

بیشتر بخوانید »

استمرار حیض

پرسش  . در خون حیض شرط است که زن سه روز اول را خون ببیند، حال اگر خانمى روز اول…

بیشتر بخوانید »

تغییر عادت

پرسش . در چه صورت عادت ماهانه زن به هم مى خورد؟ همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر…

بیشتر بخوانید »

عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق…

بیشتر بخوانید »

شروع حیض یا استحاضه

پرسش  . ابتداى خون حیض چه زمانى است؟ آیا زمانى که خون داخل رحم است یا زمانى که خون از…

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب دانستنی های علمی پیرامون قاعدگی در قرآن، روایات و پزشکی

عناوین اصلی کتاب شامل: چکیده؛ مقدمه؛ قاعدگی زنان از دیدگاه قرآن؛ پزشکی قاعدگی؛ تجربه ای برای هر ماه (اولین خون…

بیشتر بخوانید »

وظیفه زنى که از خون حیض پاک شده

پرسش . وظیفه زنى که از خون حیض پاک شده، چیست؟ همه مراجع: اگر پیش از ده روز پاک شود…

بیشتر بخوانید »

وضوى حائض

پرسش ۱٫ آیا با غسل حیض مى توان نماز خواند، یا باید وضو هم گرفت؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى…

بیشتر بخوانید »

تیمم بدل از غسل

پرسش  . اگر زن حائض از غسل حیض و وضو عاجز شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز سیستانى، مکارم…

بیشتر بخوانید »

زن شیرده و حیض

پرسش  . آیا زنى که بچه شیر مى دهد مانند سایرین خون حیض مى بیند؟ همه مراجع: آرى، زن شیرده نیز مانند…

بیشتر بخوانید »
بستن