مبتدئه

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۲

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند،…

بیشتر بخوانید »

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۱

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر…

بیشتر بخوانید »

زن مبتدئه

پرسش . مبتدئه به چه زنى گفته مى شود؟ همه مراجع: «مبتدئه» به زنى گفته مى شود که براى نخستین بار خون…

بیشتر بخوانید »

اولین حیض دختران

پرسش . دخترى که براى اولین بار خون مى بیند، وظیفه اش چیست؟ همه مراجع: اگر دختر به حد بلوغ رسیده و…

بیشتر بخوانید »

حیض و بلوغ

پرسش . اگر دختر پیش از بلوغ، خونى با نشانه هاى حیض ببیند، آیا حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع: خیر، خون…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن