وقتیه عددیه

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۲

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند،…

بیشتر بخوانید »

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۱

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر…

بیشتر بخوانید »

خون بیشتر از عادت

پرسش ۱٫ زنى که عادتش کمتر از ده روز است؛ ولى مى داند که خون از ده روز مى گذرد، تکلیفش چیست؟…

بیشتر بخوانید »

خون بیش از ده روز

پرسش  . اگر خون از ده روز بیشتر شود، وظیفه چیست؟ همه مراجع: اگر زن عادت وقتیه و عددیه دارد،…

بیشتر بخوانید »

عادت وقتیه و عددیه

پرسش ۱٫ عادت وقتیه و عددیه چیست؟ همه مراجع: زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون…

بیشتر بخوانید »

عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق…

بیشتر بخوانید »

تعدد حیض در ماه

پرسش  . خانمى که ماهى یک مرتبه خون مى دیده، اگر در ماه دو مرتبه خون ببنید، آیا هر دو حیض…

بیشتر بخوانید »

جلو افتادن عادت

پرسش ۱ . اگر زن چند روز پیش از عادت خود خون ببیند، آیا علاوه بر روزهاى عادت، این چند…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن