احکام حجاب و عفاف

دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf

احکام روابط زن و شوهر مولف: سید مجتبى حسینى تنظیم و نظارت: نهاد  نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت…

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب احکام نگاه و پوشش / word و pdf

احکام نگاه و پوشش آرایش، روابط، گفت و گو (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) تنظیم و نظارت:…

بیشتر بخوانید »

مفهوم ضرورت در کلمات مراجع به عنوان شرط جواز لمس نامحرم و یا نگاه به او

پرسش . کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن و یا نگاه به او در کلمات فقیهان، به چه…

بیشتر بخوانید »

معنا و مفهوم زینت زن

پرسش . مفهوم زینت در زنان چیست و چه چیزهایى را شامل مى شود؟ «زینت» در زبان عربى معنایى گسترده تر از…

بیشتر بخوانید »

معنی و مفهوم ریبه و تلذذ

پرسش . مقصود از «ریبه» و «تلذذ» در رساله هاى مراجع چیست؟ منظور از «ریبه»، ترس افتادن به گناه و حرام…

بیشتر بخوانید »

فروش لباس زنانه

پرسش . فروش لباس هاى زیر زنانه به وسیله مردان، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و…

بیشتر بخوانید »

پوشیدن لباس زیر جنس مخالف

پرسش . آیا در حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف، بین لباس زیر و غیر آن فرقى وجود دارد؟ آیات عظام…

بیشتر بخوانید »

پوشیدن لباس جنس مخالف در تئاتر

پرسش . پوشیدن لباس زنانه به وسیله مردان و بر عکس، براى بازى در تئاتر و سینما چه حکمى دارد؟…

بیشتر بخوانید »

پرده بین زنان و مردان

پرسش . آیا باید در مساجد و نمازخانه ها، در حال نماز و یا روضه خوانى و سخنرانى، پرده اى بین زن و…

بیشتر بخوانید »

زیور آلات و نماز

پرسش . زنى که آرایش کرده و زیورآلات دارد؛ آیا باید در هنگام نماز چهره خود را بپوشاند؟ همه مراجع:…

بیشتر بخوانید »
بستن