خانه / غسل / غسل حیض

غسل حیض

فراموشى غسل حیض

پرسش . تکلیف زنى که غسل حیض را فراموش کرده و مدتى با این حالت نماز خوانده، چیست؟ همه مراجع: باید غسل کند و تمام نمازهایى که بدون غسل خوانده، قضا کند.[۱]  تبصره . اگر در این بین، غسل واجب دیگرى و حتى مستحب معتبرى انجام داده، براساس فتواى برخى از مراجع تقلید، نمازهاى بعد از این غسل قضا ندارد.[۲] …

بیشتر بخوانید »

پاک شدن و غسل در سفر

پرسش . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار و اتوبوس از حیض پاک شود و دسترسى به آب نداشته باشد)، تکلیف نمازش چیست؟ همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسیدن به مقصد تمام نمى شود، باید صبر کند و در غیر این صورت اگر در بین راه دسترسى به آب نداشته باشد باید به جاى غسل حیض تیمم کند و بعد …

بیشتر بخوانید »

غسل زن ناپاک براى روزه

پرسش ۱۱۷ . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟ همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[۱] آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[۲] [۱]. امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروه الوثقى، ج ۲، باب …

بیشتر بخوانید »

غسل مشکوک

پرسش . اگر در اثناى غسل حیض ، حدث اصغر (بول، باد معده و…) خارج شود، آیا غسل صحیح است؟ آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: غسل باطل نمى شود و آن را تمام کند؛ ولى بهتر (احتیاط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام یا اعاده) از سر گیرد. در هر صورت …

بیشتر بخوانید »

انجام غسل حیض قبل از وقت نماز

پرسش  . آیا مى شود غسل حیض را قبل از وقت نماز انجام داد؟ همه مراجع: آرى، غسل حیض پیش از وقت نماز جایز و صحیح است  ولى به قصد خواندن نماز واجب نباشد؛ بلکه هدف پاک شدن از حیض و انجام کارهاى مستحبى مانند خواندن قرآن و مانند آن باشد.[۱] [۱]. العروه الوثقى، ج ۱، غسل الجنابه.  

بیشتر بخوانید »

غسل حیض

پرسش ۱ . کیفیت غسل حیض را بیان کنید. غسل حیض همانند سایر غسل ها است که به دو صورت مى توان انجام داد: ترتیبى و ارتماسى. در غسل ترتیبى، ابتدا سر و گردن، سپس نیمه راست و بعد از آن نیمه چپ بدن شسته مى شود. اما در غسل ارتماسى، بدن یکباره در آب قرار مى گیرد.[۱]   پرسش ۲ . آیا در …

بیشتر بخوانید »

غسل هاى واجب زن

پرسش . تعداد غسل هاى واجب زن چند تا است؟ همه مراجع: غسل هاى واجب بر زنان عبارت است از: غسل حیض، نفاس، استحاضه و نیز همه غسل هایى که بر مردان واجب است.[۱] تبصره . غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ میت و غسلى که با نذر و مانند آن واجب شده است. [۱]. العروه الوثقى، ج …

بیشتر بخوانید »

غسل هنگام پاکى

پرسش . وظیفه زنى که از خون حیض پاک شده، چیست؟ همه مراجع: اگر پیش از ده روز پاک شود و مطمئن باشد که در باطن خون نیست، باید براى عبادت هاى خود غسل کند.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۰۵ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۵۱۱ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

وضوى حائض

پرسش ۱٫ آیا با غسل حیض مى توان نماز خواند، یا باید وضو هم گرفت؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: خیر، باید براى نماز نیز وضو گرفت.[۱] آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید: آرى، با غسل حیض مى توان نماز خواند. اما احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.[۲] پرسش ۲٫ زن هنگام پاک شدن، پیش …

بیشتر بخوانید »

تیمم بدل از غسل

پرسش  . اگر زن حائض از غسل حیض و وضو عاجز شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز سیستانى، مکارم و نورى): باید دو تیمم به جا آورد: یکى بدل از غسل حیض و دیگرى بدل از وضو.[۱]  آیات عظام سیستانى، مکارم و نورى: تیمم بدل از غسل کفایت مى کند و لازم نیست تیمم بدل از وضو نیز به جا …

بیشتر بخوانید »