غسل

جنابت و تأخیر نماز

پرسش . کسى که بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار مى شود، یا اینکه با همسر خود…

بیشتر بخوانید »

تیمم و نزدیکی با همسر در صورت عدم امکان غسل

پرسش . کسى که نمى تواند غسل کند، ولى تیمم برایش ممکن است ؛ آیا مى تواند با همسر خود نزدیکى کند…

بیشتر بخوانید »

غسل پیش از وقت

پرسش . آیا مى شود غسل جنابت را قبل از وقت نماز انجام داد؟ همه مراجع: اگر به قصد قربت و…

بیشتر بخوانید »

مدت غسل جنابت

پرسش . با غسل جنابت تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟ همه مراجع: تا زمانى که یکى از مبطلات وضو…

بیشتر بخوانید »

نیت غسل جنابت

پرسش . به قصد غسل جنابت به حمام رفتم ؛ ولى وقتى که بیرون آمدم شک کردم غسل را انجام…

بیشتر بخوانید »

زمان غسل جنابت

پرسش ۷۵ . آیا غسل جنابت، فورى بر انسان واجب مى شود؟ همه مراجع: خیر، غسل جنابت تنها براى نماز و…

بیشتر بخوانید »

مکروهات جنب

پرسش . کارهایى که براى شخص جنب مکروه است، کدامند؟ چند چیز بر شخص جنب مکروه است: ۱٫ خوردن و…

بیشتر بخوانید »

غسل جایگزین وضو

پرسش . با چه غسل هایى مى توان نماز خواند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت…

بیشتر بخوانید »

محرمات جنب

پرسش . کارهایى که براى شخص جنب حرام است، کدامند؟ چند چیز بر شخص جنب حرام است: ۱٫ گذاشتن چیزى…

بیشتر بخوانید »

پاکى ترشّحات زنانه

پرسش. آیا ترشّحات و رطوبت هایى که از بانوان خارج مى شود، پاک است؟ همه مراجع: ترشّحات مزبور پاک است و غسل…

بیشتر بخوانید »
بستن