خانه / احکام نجاسات و ظروف

احکام نجاسات و ظروف

حکم استفاده از توالت رو به قبله

پرسش . اگر توالت خانه رو یا پشت به قبله ساخته شده باشد، وظیفه هنگام تخلى چیست؟ همه مراجع: باید هنگام تخلّى طورى بنشیند که بدن به سمت یا پشت به قبله قرار نگیرد.۱ تبصره ۱٫ آیه اللّه  سیستانى در مسئله احتیاط واجب دارند. تبصره ۲٫ هنگام تطهیر رو یا پشت به قبله بودن، اشکال ندارد. ۱٫ توضیح المسائل مراجع، م …

بیشتر بخوانید »

یکی بودن چاه چاه آشپزخانه و توالت

پرسش. آیا جایز است چاه آشپزخانه و توالت یکى باشد؟ همه مراجع: آرى، اشکال ندارد ؛ ولى بهتر است از یکدیگر جدا باشند. در هر حال سعى شود مانند نان و… در آن ریخته نشود.۱ ۱٫ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۷۹۳ و دفتر: همه مراجع.

بیشتر بخوانید »

ترشّحات آب موقع تطهیر نجاست

پرسش . هنگام تطهیر نجاست گاهى آب لوله کشى در اثر رسیدن به عین نجاست به بدن ترشّح مى کند، حکم این ترشح چیست؟ همه مراجع: با توجه به اینکه آب لوله کشى، به کر متصل است، ترشّح آن پاک است ؛ مگر آنکه عین نجاست در آب ترشح شده، دیده شود.۱ ۱٫ توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۷ و وحید، توضیح المسائل، …

بیشتر بخوانید »

تطهیر مخرج بول با آب کر و آب قلیل

پرسش . هنگام تخلّى، مخرج بول باید چند مرتبه شسته شود؟ آیات عظام امام، بهجت، سیستانى، فاضل و نورى: اگر بعد از برطرف شدن بول، یک بار شسته شود، کفایت مى کند (خواه با آب شیلنگ باشد یا آب قلیل ).۱ آیات عظام تبریزى، خامنه اى و صافى: اگر شستن با شیلنگ متصل به آب لوله کشى شهر باشد، (بعد از برطرف …

بیشتر بخوانید »

حکم استفاده از قلمدان و عطردان طلا

پرسش . حکم استفاده از قلمدان، عطردان، سرمه دان و مانند آن که از طلا یا نقره ساخته شده، چیست؟ همه مراجع (به جز بهجت، صافى و مکارم ): استفاده از آن اشکال ندارد (هر چند بهتر است از آنها اجتناب شود ).۱ آیه اللّه  بهجت: استفاده از آن جایز نیست.۲ آیات عظام صافى و مکارم: استفاده از آن بنابر احتیاط …

بیشتر بخوانید »

استفاده از استکان با گیره نقره اى یا طلایی

پرسش . نوشیدن چاى از استکان هایى که گیره اش طلا یا نقره است، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر به گونه اى است که بعد از برداشتن استکان، به گیره استکان ظرف گفته شود، چاى خوردن از آن اشکال دارد.۱ تبصره. آیه اللّه  مکارم گیره استکان را ظرف نمى دانند. ۱٫ توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۰ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

استفاده از ظروف طلا و نقره

پرسش . آیا استفاده از ظرف هاى طلا و نقره جایز است؟ آیات عظام امام، بهجت و خامنه اى: نگه دارى و به کارگیرى آنها در زینت اتاق اشکال ندارد ؛ ولى استفاده هاى دیگر از آنها (مانند خوردن و آشامیدن ) حرام است.۱ آیات عظام تبریزى و سیستانى: خوردن و آشامیدن از ظرف هاى طلا و نقره حرام است و بنابر احتیاط واجب، …

بیشتر بخوانید »

خون تخم مرغ

پرسش. حکم خونى که گاهى در تخم مرغ پیدا مى شود، چیست؟ آیات عظام امام و فاضل: این خون پاک است ؛ ولى بنابر احتیاط واجب، باید از خوردن آن اجتناب کرد و اگر خون را با زرده تخم مرغ، به هم بزنند که از بین برود، خوردن آن اشکال ندارد.۱ آیات عظام بهجت، تبریزى، صافى، نورى، مکارم و وحید: این …

بیشتر بخوانید »

خون آمدن از دهان هنگام خوردن غذا

پرسش . اگر هنگام خوردن غذا، دهان خونى شود ؛ آیا خوردن لقمه اى که در دهان است، جایز است؟ همه مراجع (به جز مکارم و نورى ): خوردن لقمه نجس شده، حرام است ؛ ولى اگر خون به حدى کم باشد که به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین مى رود، پاک است و فرو بردن آن اشکال ندارد.۱ …

بیشتر بخوانید »