احکام پوشش و حجاب

پیام بران عاشورایی حجاب و عفاف: اولین درخواست اسرا از عمر سعد

درخواست بازگشت حجابها و پوششها مرحوم مفید از حمید بن مسلم نقل می کند که گفت: «به خدا سوگند مکرر…

بیشتر بخوانید »
اقسام زنان حائض

شک در یائسگى

پرسش . اگر زن در سن یائسگى خود شک کند، حکم خون هایى که مى بیند، چیست؟ همه مراجع: اگر شرایط و…

بیشتر بخوانید »
غسل های مستحبی

غسل جمعه حائض

پرسش  . آیا کسى که حائض است، مى تواند غسل جمعه به جا آورد؟ همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، غسل…

بیشتر بخوانید »
اقسام زنان حائض

شک در سیادت

پرسش . خانمى در سیده بودن خود شک دارد، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: باید به احکام زنان غیرسیده، عمل کند.[۱]…

بیشتر بخوانید »
عبادات حائض (نماز، روزه و...)

حیض پیش یا پس از وقت

پرسش . اگر خانمى نداند پیش از وقت نماز حیض شده یا بعد از آن، تکلیف نماز آن روز چه…

بیشتر بخوانید »
عبادات حائض (نماز، روزه و...)

فرق نمازها و روزه های زن حائض

پرسش . چرا قضاى نمازهایى که در زمان حیض از زن فوت شده، واجب نیست؛ ولى قضاى روزه ها واجب است؟…

بیشتر بخوانید »
احکام روزه

حیض در سفر و قصد ده روز

پرسش . زن حائض در شهرى که وطنش نیست قصد ماندن ده روز مى کند؛  در بین این ده روز از…

بیشتر بخوانید »
اقسام زنان حائض

سیادت مادر

پرسش . کسى که تنها از مادر سید است، در چه سنى یائسه مى شود؟ همه مراجع: این دسته از زنان،…

بیشتر بخوانید »
عبادات حائض (نماز، روزه و...)

نماز جمعه

پرسش . آیا زنان مى توانند در ایام عادت ماهانه به منظور باشکوه کردن آیین نماز جمعه، به مصلاّ بروند؟ همه…

بیشتر بخوانید »
احکام تیمم

محرمات حائض

پرسش . چه کارهایى بر زن حائض حرام است؟ کارهاى زیر بر زن حائض حرام است: ۱٫ انجام عبادت هایى (مانند…

بیشتر بخوانید »
بستن