احکام آمیزش و روابط زناشویی

احکام آمیزش و روابط زناشویی

نزدیکی در صورت عدم امکان غسل

پرسش . کسى که نمى تواند غسل کند، ولى تیمم برایش ممکن است؛  آیا مى تواند با همسرش نزدیکى کند و با…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

غسل نزدیکى از پشت

پرسش . اگر مردى با زنش از پشت نزدیکى کند، بر زن نیز غسل جنابت واجب مى شود؟ همه مراجع (به جز…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

استمنا با همسر

پرسش . شخصى به قصد اینکه از همسرش منى خارج شود، او را با دست  تحریک مى کند، آیا این کار…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

نزدیکى در دوران بارداری

پرسش . آیا در دوران آبستنى و باردارى، نزدیکى با زن جایز است؟ همه مراجع: آرى؛ مگر آنکه براى زن…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

ملاعبه هنگام روزه

پرسش . آیا ملاعبه با همسر – به جز نزدیکى – در حال روزه جایز است؟ همه مراجع: اگر بدون قصد…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

آمیزش و سلامتى زن

پرسش . در جایى که روابط زناشویى (و افراط در آن) براى سلامتى زن  ضرر داشته باشد، آیا زن مى تواند…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

آمیزش در حال روزه

پرسش. اگر زن و شوهر در ماه رمضان روزه دار باشند، نزدیکى آنها  چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر از روى…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

کفاره نزدیکی با همسر در ایام عادت

پرسش . حکم مردى که با همسرش در زمان حیض (از جلو) نزدیکى کند، چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى و…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

عدم تمکین در نزدیکی از پشت

پرسش . اگر مرد بخواهد با همسرش از پشت نزدیکى کند، آیا زن مى تواند تمکین نکند؟ همه مراجع: آرى، زن…

بیشتر بخوانید »
احکام آمیزش و روابط زناشویی

نزدیکى از پشت

پرسش . حکم نزدیکى با همسر از پشت چگونه است؟ همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید): کراهت شدید…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن