احکام محرم و نامحرم

احکام محرم و نامحرم

اجازه دادن به جنس مخالف برای بوسیدن

سوال:آیا اجازه دادن به جنس مخالف برای بوسیدن در صورتی که هیچ احساس خاصی به وجود نیاورد مشکل شرعی دارد؟…

بیشتر بخوانید »
احکام محرم و نامحرم

نشان دادن تصویر حرام به شوهر

مـسـاءله : جـایـز نـیـسـت زن یا شوهر عکسى را که مى داند دیدن آن براى دیگرى حرام است به او…

بیشتر بخوانید »
اجازه از شوهر

اجازه عکس گرفتن

پرسش . آیا جایز است زن در جشن هاى عروسى، بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ همه مراجع: اگر عکس گیرنده زن و…

بیشتر بخوانید »
احکام آرایش و زینت

دانلود کتاب احکام نگاه و پوشش / word و pdf

احکام نگاه و پوشش آرایش، روابط، گفت و گو (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) تنظیم و نظارت:…

بیشتر بخوانید »
احکام محرم و نامحرم

مفهوم ضرورت در کلمات مراجع به عنوان شرط جواز لمس نامحرم و یا نگاه به او

پرسش . کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن و یا نگاه به او در کلمات فقیهان، به چه…

بیشتر بخوانید »
احکام محرم و نامحرم

معنی و مفهوم ریبه و تلذذ

پرسش . مقصود از «ریبه» و «تلذذ» در رساله هاى مراجع چیست؟ منظور از «ریبه»، ترس افتادن به گناه و حرام…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

پرده بین زنان و مردان

پرسش . آیا باید در مساجد و نمازخانه ها، در حال نماز و یا روضه خوانى و سخنرانى، پرده اى بین زن و…

بیشتر بخوانید »
احکام پوشش و حجاب

پوشاندن برجستگى هاى بدن هنگام نماز در برابر نامحرم

پرسش . آیا پوشاندن برجستگى هاى بدن هنگام نماز در برابر نامحرم واجب است؟ اگر نپوشاند؛ آیا نمازش باطل مى شود؟ همه…

بیشتر بخوانید »
احکام آرایش و زینت

گریم صورت برای بازیگرى و نمایش

پرسش . آیا گریم زن توسط نامحرم جهت فیلم سازى و بازیگرى جایز است؟ همه مراجع: خیر، گریم زن توسط…

بیشتر بخوانید »
احکام آرایش و زینت

گریم صورت

پرسش . آیا گریم زن جزء آرایش محسوب مى شود و باید از نامحرم پوشاند؟ همه مراجع (به جز مکارم، بهجت…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن