مضطربه

اقسام زنان حائض

مضطربه با بیشتر از ده روز

پرسش . اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه اش یک جور باشد، تکلیف چیست؟ آیات عظام…

بیشتر بخوانید »
اقسام زنان حائض

مضطربه با کمتر از ده روز

پرسش . اگر زن مضطربه کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیف چیست؟ همه مراجع: همه اش حیض محسوب مى شود.[۱] [۱].…

بیشتر بخوانید »
اقسام زنان حائض

مضطربه و نشانه هاى حیض

پرسش . اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز با رنگ هاى مختلف (سرخ، سیاه و زرد) خون ببیند، تکلیف چیست؟…

بیشتر بخوانید »
اقسام زنان حائض

زن مضطربه

پرسش  . مضطربه به چه زنى گفته مى شود؟ همه مراجع: «مضطربه» زنى است که چند ماه خون دیده و از…

بیشتر بخوانید »
اقسام زنان حائض

تغییر عادت

پرسش . در چه صورت عادت ماهانه زن به هم مى خورد؟ همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر…

بیشتر بخوانید »
بستن