مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه

1

مسلمان شدن یکی از دانشمندان یهودی آمریکایی به نام روبرت گیلهم

(و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروءٍ) سوره بقره آیه ۲۲۸

ترجمه : و بر زنان مطلقه است که بر خود نگاه کنند و انتظار برند تا (سه ماه ) سه پاکی) از (حیض) عادت ماهانه)

به نقل از سایت های متفاوت عربی در روزنامه المرصد دانشمند و پزشک یهودی آمریکایی که سال ها در جنین شناسی انسان تحقیق و پژوهش هایی بسیار گسترده انجام داده است .

پس از مطالعه آیات قرآن و تطابق سه ماه عادت ماهیانه زنان در وقت طلاق با آن چه خود در تحقیقات بدان رسیده بود بر آن شد که اسلام به عنوان برترین و سالم ترین دین معرفی نموده و مسلمان شود .

روبرت گیلهم که رهبر یهودیان موسسه آلبرت انیشتن در ایالات متحده آمریکا و متخصص در دنیای جنین شناسی کودک است پس از این که متوجه شد که تحقیقات او دقیقا مطابق با متن آیات قرآنی است تصمیم بر اعلام نمودن مسلمانی خود نمود.

 وی می افزاید در هر بار نزدیکی دو جنس مذکر و مونث اثری از همان نزدیکی در بدن زن باقی می ماند که همانند اثر انگشت است .

 این نزدیکی اگر آخرین بار باشد بعد از سه ماه به طور کامل اثر پاک شده و رحم قابلیت قبول اثر دیگری را پیدا می کند

 به عبارت ایشان بدین نتیجه رسیدند که در هر ماه به نسبت ۲۵ الی ۳۰ درصد از آن اثر پاک می شود و تا سه ماه به طور کامل آن اثر محو شده زن قابلیت تقبل و پذیرفتن اثر دیگر را دارا می شود که این همان عده طلاق در آیه ۲۲۸ سوره بقره است .

سپس آن دانشمند بر آن شد در یک محله آمریکایی که اصالت آفریقایی و مسلمان هستند و زنان متدین ملزم به همسران خود دارند تحقیقی را انجام دهد

 پس از صدها مورد متوجه شد که هر کدام از زنان در رحم خود غیر از اثر نزدیکی با همسران خود هیچ اثری را در خود ندارند

آنگاه به یکی از محله های بی بند و بار آمریکا رفته از زنان متاهلی که به مسایل وفا به همسران و دین داری اعتقادی ندارند آزمایشات عدیده انجام داد

متوجه شد در تمامی آن ها ،  هر کدام از زنان در رحم و بدن خود از دو مرد یا سه مرد غیر از همسر خود اثر نزدیکی را حمل می کنند و متوجه شد که آنان تماماً به همسران خود خیانت می کنند.

روبرت سپس بر آن شد که بر همسر خود آزمایش را انجام دهد و متوجه شد که اثر سه مرد دیگر در رحم همسرش موجود است و  به او خیانت می کند.

لذا به سه فرزند خود شک کرد که آیا از صلب او هستند یا خیر و با آزمایشات مشخص شد که تنها یکی از سه فرزند به او تعلق دارد و آن دو فرزند از غیر او می باشند.

پس وارد دین اسلام شده و دین اسلام را از پاک ترین ادیان و زنان مسلمان را پاک ترین زنان جهان اعلام کرد.

دنیای اسلام

1 نظر
  1. مسافر غریب می گوید

    آجرکم الله:)

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.