جنین غیرمسلمان

0

پرسش . مسلمانى با یک دختر مسیحى ازدواج موقت کرده و زن از او باردار  شده است، آیا سقط بچه جایز است؟

همه مراجع: سقط او جایز نیست.[۱]

[۱]. صافى، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۵۳ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۷۰ ؛ مکارم، استفتائات،  ج۱، س ۱۴۹۸ و دفتر: همه مراجع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.