غسل نزدیکى از پشت

0

پرسش . اگر مردى با زنش از پشت نزدیکى کند، بر زن نیز غسل جنابت واجب مى شود؟

همه مراجع (به جز مکارم): اگر به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود (گرچه منى  بیرون نیاید)، هر دو جنب مى شوند و باید غسل به جا آورند.[۱]

آیه اللّه  مکارم: اگر به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، (گرچه منى بیرون  بیاید) بنابر احتیاط واجب، باید بین غسل و وضو جمع کنند.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۹ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۳۵۰ ؛ دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۹٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.