آمیزش و سلامتى زن

0

پرسش . در جایى که روابط زناشویى (و افراط در آن) براى سلامتى زن  ضرر داشته باشد، آیا زن مى تواند تمکین نکند؟

همه مراجع: اگر براى سلامتى زن ضرر داشته باشد، مى تواند تمکین نکند.[۱]

تبصره. هرگاه زن براى عدم تمکین و نزدیکى، عذر شرعى (مانند حیض، خطر سلامتى بدن و…) داشته باشد، مى تواند از نزدیکى ممانعت کند.

[۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۵۸ ؛ توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۱۲ ؛ وحید، توضیح المسائل، م  ۲۴۷۶ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۰۸ ؛ دفتر: خامنه اى.

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.