چیستی نفقه و چگونگی دریافت آن

0

پرسش کاربر در گروه:
نفقه‌ی زن چگونه است؟ آیا می‌شود پولی از همسر به عنوان نفقه گرفت یا فقط وقت طلاق می‌توان طلب نفقه کرد؟

پاسخ:
نفقه  تأمین هزینه زندگی زن است، که شامل خانه، وسایل خانه، پوشاک، خوراک و دارو و درمان می‌باشد.
مردها اصولاً این نیازها را در زندگی برآورده می‌کنند اما اگر این نیازها رفع نشد، هر زمانی می‌توانید طلب نفقه کنید.
️ اصولاً پرداخت نفقه به این صورت است که شوهر، خوراک و لباس و وسایل مورد نیاز زن را تهیه می‌کند و در اختیار او می‌گذارد. ۱
اما در مورد اینکه می‌توان پول به عنوان نفقه درخواست کرد، بستگی به توافق زن و شوهر دارد، اگر زن و شوهر توافق کنند که نفقه به صورت پول پرداخت شود، اشکال ندارد و زن  مالک پول است و شوهر نیز نفقه را پرداخت کرده است ولی هیچ کدام حق ندارند دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند.۱

منبع
۱. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۱۷، م ۱۲.
۲. همان، ص ۳۱۸، م ۱۴.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.