نشوز زن

0

پرسش. زن با چند مرتبه اطاعت نکردن در وظایف واجب خود، نسبت به  شوهر ناشزه مى شود؟

همه مراجع: اگر بدون عذر از وظایف واجب خود سرپیچى کند، در همان مرتبه اول نشوز محقق مى شود؛ ولى اگر توبه نموده و از شوهر اطاعت کند، نشوز  برداشته مى شود.[۱۲]

[۱]. دفتر: همه مراجع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.