حکم مس قرآن در حال استحاضه

0

پرسش کاربر در گروه:

در حال استحاضه کثیره یا متوسطه لمس خطوط قرآن چه حکمی دارد؟

پاسخ:

مراجع عظام در مورد لمس خط قرآن توسط مستحاضه متوسطه یا کثیره سه نظر دارند:

۱. برخی کلاً دست زدن را جایز نمی‌دانند.

۲. برخی دست زدن به خط قرآن را در صورت انجام غسل و وضوی جداگانه جایز می‌دانند.

۳. برخی در غیر وقت نماز برای مس خط قرآن انجام غسل و وضوی جداگانه را لازم می‌دانند، اما در وقت نماز غسل و وضو مستقل را لازم نمی‌دانند و با همان غسل و وضو نماز لمس قرآن را جایز می‌دانند.

استفتائات مراجع عظام در مورد لمس قرآن در حال استحاضه

آیات عظام امام، خامنه‌ای، فاضل، صافى و بهجت: بناتر احتیاط واجب براى جواز دست زدن به خط قرآن، اگر استحاضه قلیله است، باید وضوی جداگانه بگیرد و اگر متوسطه یا کثیره است، باید غسل و وضوی جداگانه انجام دهد. (آیه الله بهجت در این مورد فتوا داده‌اند)[۱]

آیات عظام سیستانى و مکارم: بناتر احتیاط واجب براى مس خط قرآن باید وضو و غسل جداگانه انجام دهد؛ مگر اینکه دست زدن به خط قرآن پیش از خواندن نماز باشد. (آیه الله سیستانی در این مورد فتوا داده‌اند)[۲]

آیات عظام نورى و وحید: بناتر احتیاط واجب، درهرحال از مس خط قرآن اجتناب کند. [۳]

منابع:

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۲۷٫ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۳۰۴

[۲]. سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۱، الاستحاضه، م ۲۵۲٫ مکارم، تعلیقات على العروه، ج ۱، الاستحاضه، م ۱۷ و ۱۸٫ احکام بانوان، پرسمان.

[۳]. نورى، تعلیقات على العروه، الاستحاضه، م ۱۷ و ۱۸؛ وحید، منهاج الصالحین، الاستحاضه، م ۲۵۲٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.