حکم استفاده از سرمه و قطره چشم برای روزه دار

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام، وقت بخیر.

آیا در زمان روزه گرفتن استفاده از قطره چشم روزه را باطل می کند؟

حکم استفاده از سرمه توسط روزه دار چیست ؟

پاسخ:

سلام علیکم، عاقبت بخیر.

از نظر همه ی مراجع عظام سرمه کشیدن روزه را باطل نمی کند و تنها در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد،کراهت دارد.

همچنین از نظر اکثر مراجع عظام، استفاده از قطره چشم نیز برای روزه دار اشکالی ندارد و تنها در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد کراهت دارد.

 

نظر مراجع عظام در مورد دوا ریختن در چشم برای روزه دار:

آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی: ریختن دوا در چشم برای روزه دار اشکال ندارد، اما چنانچه مزه یا بوی آن به حلق برسد، کراهت دارد.[۱]

آیه الله مکارم: ریختن دوا در چشم برای روزه دار کراهت دارد، امّا اگر یقین دارید به فضای حلق می رسد و فرو می رود در هنگام روزه نباید استفاده کرد.[۲]

منابع:

۱. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله ۱۶۵۷؛ آیت الله سیستانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۶۲۹؛ آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۶۶۶؛ آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۶۶۵؛ آیت الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۶۶۶٫

۲. آیت الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسأله ۱۳۹۸٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.