لزوم اجازه گرفتن زن از شوهر برای خروج از منزل

0

پرسش . آیا زن مى تواند بدون اجازه شوهر، از منزل خارج شود؟

همه مراجع (به جز تبریزى و مکارم): خیر، بیرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جایز نیست؛ مگر اینکه براى واجب شرعى باشد و یا ضرورتى ایجاب کند.[۱]

آیات عظام تبریزى و مکارم: بنابر احتیاط واجب بیرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جایز نیست؛ مگر اینکه براى واجب شرعى باشد یا ضرورتى ایجاب کند.[۲]

تبصره. هر چند در کلام برخى از مراجع تقلید، استثناى بالا بیان نشده است؛  ولى بى شک آن را قبول دارند.

[۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۲۵ و ۱۶۲۸ و ۱۶۳۴ ؛ صافى، توضیح المسائل، م ۲۴۲۱ ؛ امام،  استفتائات، ج۳، حقوق زوجیت، س ۱۶ ؛ بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م ۱۸ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۷۶ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۰۸ ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۳۳۷ و ۳۳۸٫

[۲]. تبریزى، استفتائات، س ۱۴۵۴ و توضیح المسائل، م ۲۴۲۱ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۹۶۳٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.