حکم استفاده از قرص ضد بارداری در ماه رمضان

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام.

اگر خانمی با خوردن قرص ضد بارداری جلوی عادت ماهانه شدن خود را در ماه رمضان بگیرد، از نظر شرعی اشکال دارد؟

پاسخ:

سلام علیکم

از نظر همه مراجع عظام استفاده کردن زن از قرص براى جلوگیرى از عادت ماهانه، براى اینکه بتواند در ماه رمضان روزه بگیرد چنانچه ضرر مهمی برای بدنش نداشته باشد جایز است.

توضیحات بیشتر:

گاهى اوقات قرص هاى جلوگیرى از عادت ماهیانه، قدرت جلوگیرى کامل از خون را ندارند و مصرف کننده، هر چند جلوى خونریزى کامل را به وسیله این قرص ها مى گیرد، امّا لکه هایى مى بیند، حال سوال این است، که با وجود این لکه ها حکم روزه زن چیست؟

پاسخ:

یکى از شرایط خون حیض این است، که سه روز کامل استمرار داشته باشد، و خون قطع نشود و چون در این موارد اصولا این شرط وجود ندارد زیرا  خون سه روز استمرار ندارد، حیض محسوب نمى شود و باید احکام استحاضه را بر آن جارى کنند و اگر در حد لک بینی و کم باشد، احکام استحاضه قلیله را دارد، که براى هر نماز یک وضو کافى است و روزه شخص نیز صحیح می باشد.

منبع:

توضیح المسائل مراجع، جلد ۲، ص ۹۱۲.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.