زکات فطره دختر عقد کرده، بر عهده کیست؟

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام.

آیا دختری که تازه نامزد کرده است، فطریه او بر عهده‌ی نامزدش است یا پدرش؟

پاسخ:

طبق نظر همه مراجع عظام، اگر دختر عقد کرده، نان‌خور پدرش باشد، فطریه او هم بر عهده پدرش می‌باشد. [۱]

تبصره:

اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب آفتاب نان‌خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است، بنابراین اگر دختر عقد کرده، پیش از غروب آفتاب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطریه او را بدهد. [۲]

منابع:

۱. توضیح المسائل مراجع، م ۲۰۰۸؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۰۰۴.

۲. توضیح المسائل مراجع، م ۲۰۰۴.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.