حکم دادن فطریه غیر سید به سید فقیر

0

پرسش کاربر در گروه:

آیا سید حتماً باید زکات فطره خود را به سید بدهد؟ آیا غیر سید هم می‌تواند به سید فقیر فطریه خود را بدهد؟

مرجع: سیستانی

پاسخ:

ازنظر همه مراجع عظام، سادات می‌توانند فطریه خود را به هر فرد فقیری بدهند و فرقی ندارد فقیر سید یا غیر سید باشد.

اما غیر سید نمی‌تواند به سید فقیر زکات فطره‌اش را بدهد و ازنظر آیه الله سیستانی اگر سید فقیر خمس و سایر وجوهات برایش کافی نباشد و ناچار به گرفتن فطریه باشد، بنا بر احتیاط واجب فقط به مقداری که برای مخارج روزانه نیاز دارد، می‌توان به او زکات فطره داد.

نظر مراجع عظام نسبت به دادن فطریه غیر سید به سید:

آیات عظام: امام خمینی، رهبر، سیستانی، وحید، صافی، نوری، مکارم شیرازی، بهجت، فاضل: غیر سید به سید نمی‌تواند فطریه دهد، ولی اگر سید فقیر خمس و سایر وجوهات برای مخارج او کافی نباشد و ناچار به گرفتن زکات فطره باشد، بنا بر احتیاط واجب اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه‌اش نیاز دارد، می‌توان به او زکات فطره داد.

آیه الله زنجانی: غیر سید به سید نمی‌تواند فطریه دهد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات برای مخارج او کافی نباشد و ناچار به گرفتن زکات باشد، می‌توان به او زکات فطره داد.

منبع:

توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۲، مسئله ۱۹۵۵.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.