حکم فراموش کردن دادن زکات فطره

0

پرسش کاربر در گروه:

اگر فطریه روزه را فراموش کردیم کنار بگذاریم، حکمش چیست؟

مرجع: مکارم شیرازی

پاسخ:

ازنظر آیه الله مکارم شیرازی، هر زمان یادتان آمد بنا بر احتیاط واجب باید بدون اینکه نیت ادا و قضا کنید، زکات فطره را بپردازید.

 

نظر مراجع عظام در مورد وظیفه‌ی کسی که زکات فطره را تا ظهر روز عید پرداخت نکرده و حتی کنار هم نگذاشته است:

آیات عظام: امام خمینی، رهبری، سیستانی، وحید، نوری، مکارم، فاضل: این شخص گناهکار است و بعداً بنا بر احتیاط واجب بدون نیت ادا و قضا فطره را بدهد.

آیات عظام: صافی، گلپایگانی: باید بدون اینکه نیت ادا و قضا کند، فطره را بدهد.

آیات عظام: بهجت، زنجانی: مرتکب گناه شده است، ولی فطره بر او واجب نیست و مستحب است بعداً به نیت ما فی الذمه بدهد.

منبع:

توضیح المسائل ۱۶ مراجع، ج ۲، م ۲۰۳۱.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.