عده در ازدواج موقت

0

پرسش کاربر در گروه:

عده زنی که ازدواج موقت کرده است، چقدر است؟

مرجع: رهبر

پاسخ:

مدت عده در ازدواج موقت، دو بار حیض شدن است، یعنی زن یک‌بار حیض ببیند و پاک شود و باز برای دوم خون حیض ببیند و پاک شود، بعد از پاکی دوم عده ازدواج موقت پایان می‌یابد.

اگر زن خون حیض نمی‌بیند، ۴۵ روز باید عده نگه دارد.

نظر مراجع در مورد مدت عده در ازدواج موقت:

✍همه مراجع (به‌جز فاضل): عده ازدواج موقّت اگر خون حیض می‌بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمی‌بیند، ۴۵ روز است

✍آیه اللّه فاضل: عده ازدواج موقت اگر خون حیض می‌بیند، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض کامل یا به مقدار دو پاکى (هرکدام که بیشتر است) عده نگه دارد و اگر عادت نمی‌بیند، ۴۵ روز است. [۲]

تبصره:

۱ ازدواج موقت و دائم، اگر بدون دخول (رابطه جنسی) صورت بگیرد، نیازی به نگه‌داشتن عده نیست.

۲ زنی که یائسه هست، نیاز نیست عده نگه دارد.

۳ زن تا زمانی که در عده شخصی است، نمی‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند.

۴ اگر زن با فردی ازدواج موقت کند و مدت تمام شود و بخواهند دوباره عقد موقت با همان فرد بخوانند، نیازی به نگه‌داشتن عده ندارد.

منابع:

۱. توضیح المسائل مراجع، م ۲۵۱۵؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۵۷۹ و دفتر: خامنه‌ای.

۲. توضیح المسائل مراجع، م ۲۵۱۵.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.