زمانی که آیه سجده را می‌خوانیم و هم‌زمان از دیگری می‌شنویم، چند سجده واجب می‌شود؟

0

پرسش:

در ماه رمضان به مجالس قرائت قرآن می‌رویم و هنگامی‌که آیات سجده دار خوانده می‌شود، ما هم می‌شنویم و هم می‌خوانیم؛ آیا باید برای این شنیدن و خواندن هم‌زمان دو سجده انجام دهیم؟

مرجع: سیستانی.

پاسخ:

ازنظر آیه الله سیستانی در این صورت باید دو سجده انجام دهید؛ یک سجده به خاطر قرائت آیه سجده و سجده دوم به خاطر شنیدن آیه سجده واجب می‌شود.

 

نظر مراجع عظام نسبت به این مسئله:

آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، نوری، مکارم شیرازی: در هنگام شنیدن و قرائت هم‌زمان آیه سجده، یک سجده کافی است.

آیات عظام: سیستانی، وحید، بهجت، فاضل لنکرانی: در هنگام شنیدن و قرائت هم‌زمان آیه سجده، باید دو سجده انجام دهد.

بقیه مراجع عظام: در هنگام شنیدن و قرائت هم‌زمان آیه سجده، بنابر احتیاط واجب دو سجده انجام دهد.

منابع:

توضیح المسائل ۱۶ مرجع، جلد ۱، م ۱۰۹۴.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.