سقوط مهریه در صورت عدم تمکین زن

0

پرسش . اگر زن از حقوق شرعى و واجب شوهر سرپیچى کند، آیا مرد  مى تواند مهریه او را ندهد؟

همه مراجع: خیر، حق ندارد به این بهانه مهریه او را ندهد.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۱۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۷۷ ؛ نورى، توضیح المسائل، ۲۴۰۹ و  دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.