روزه زن باردار یا شیرده

0

پرسش کاربر در گروه:

یک ماه رمضان باردار بودم و یک ماه رمضان هم بچه شیر می‌دادم و نتوانستم روزه‌بگیرم، الآن سه سال می‌گذرد، می‌خواستم بدانم چه تعداد کفاره باید بدهم؟

مرجع: رهبری.

پاسخ:

اگر در زمان بارداری و شیرده ای روزه را خوردید، به خاطر اینکه روزه برای بچه ضرر داشته است؛ باید علاوه بر قضا برای هرروز یک مد طعام بدهید و چون تا سال بعد نگرفتید، برای هرروز دو مد طعام بدهید.

ولی اگر روزه خوردن شما به خاطر این بوده است؛ که روزه برای خود شما ضرر داشته است، فقط قضا دارد و چون تا سال بعد نگرفتید، برای هرروز یک مد طعام باید بدهید.

 

نظر مراجع عظام نسبت به‌حکم کفاره روزه زن باردار و شیرده:

همه مراجع عظام می‌گویند: اگر زن باردار یا شیرده روزه برای خودش یا بچه ضرر دارد، روزه نگیرد.

اما نظر مراجع عظام نسبت به کفاره روزه زنی که وقت زایمانش نزدیک است یا به بچه شیر می‌دهد، به شرح زیر است:

گاهی روزه برای بچه ضرر دارد؛ که در این صورت نظر مراجع عبارت است از:

آیه الله فاضل: فدیه ندارد.

آیات عظام: امام خمینی، صافی، گلپایگانی: برای هرروز بنابر احتیاط واجب یک مد طعام بدهد.

بقیه مراجع عظام: باید برای هرروز یک مد طعام بدهد.

اما اگر روزه برای مادر ضرر داشته باشد؛ که در این صورت نظر مراجع عبارت است از:

آیات عظام: امام خمینی، سیستانی، نوری، بهجت، فاضل، اراکی: برای هرروز یک مد طعام بدهد.

آیات عظام: رهبری، وحید، زنجانی، مکارم: دادن فدیه لازم نیست.

آیات عظام: گلپایگانی، صافی: بنابر احتیاط واجب برای هرروز یک مد طعام بدهد.

منبع:

توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۱، م ۱۷۲۸.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.