حکم انجام ندادن غسل جنابت

0

پرسش کاربر در گروه:

در دوران نوجوانی برای تفریح و لذت خود ارضایی می‌کردم؛ درحالی‌که از گناه بودن و غسل جنابت اطلاعی نداشتم و همه نمازها و روزه‌های خود را هم انجام می‌دادم و بعد از پی بردن به گناه بودن، این کار را ترک و توبه کردم؛ حال وظیفه‌ام نسبت به نماز و روزه‌هایی که گرفتم، چیست؟

مرجع: رهبری.

 

پاسخ:

ازنظر آیه الله خامنه‌ای، اگر متوجه اصل جنابت نبوده‌اید، روزه‌ها صحیح ولی نمازها را باید قضا کنید، البته این صحیح بودن روزه‌هایتان نیز به این شرط است؛ که در روزی که روزه بوده‌اید، خود را جنب نکرده باشید.

اما اگر می‌دانستید جنب شده‌اید، اما نمی‌دانستید جنب باید برای صحت روزه خود غسل جنابت کند، باید علاوه بر قضا همه‌ی نمازها، روزه‌های خود را نیز قضا کنید.

 

نظر مراجع نسبت به‌حکم انجام ندادن غسل جنابت:

ازنظر همه مراجع عظام، اگر انجام ندادن غسل جنابت به خاطر این بوده است؛ که فرد متوجه اصل جنابت نبوده است، در این صورت روزه‌های فرد صحیح است (به‌شرط اینکه در روز ماه رمضان خود را جنب نکرده باشد) ولی نمازهایش را باید قضا کند. [۱]

اما اگر انجام ندادن غسل جنابت به خاطر ندانستن مسئله بوده است؛ نظر مراجع به شرح زیر است:

آیات عظام: امام خمینی، مکارم، بهجت: نمازها و روزه‌ها باید قضا شود.

آیات عظام: سیستانی، نوری، وحید: نمازها را قضا کند و روزه‌هایش اگر جاهل قاصر بوده است، صحیح هست.

آیه الله خامنه‌ای: نمازها باید قضا شود و قضای روزه‌ها نیز درصورتی‌که می‌دانسته جنب شده ولی جاهل به وجوب غسل برای روزه گرفتن بوده است، واجب می‌شود.

آیه الله فاضل: اگر در یادگرفتن مسئله کوتاهی نکرده است، روزه‌ها صحیح است ولی نمازها را باید قضا کند. [۲]

منابع:

۱. امام: استفتائات، ج١، س ٣١. رهبری: اجوبه الاستفتائات، س ۱۹۵. سیستانی: منهاج الصالحین، م ۹۸۵. صافی: هدیه العباد، ج ۱، م ۱۲۸۲. نوری: استفتائات، ج ۲، س ۶۹. بهجت: وسیله النجاه، ج ۱، م ۱۰۸۹.

۲. امام: استفتائات، ج ١، س ٣١. رهبری: اجوبه الاستفتائات، س ١٩۴. سیستانی: استفتائات سایت، غسل، س ۲۴. صافی: جامع الاحکام، ج ۱، ص ۱۲۶. وحید: استفتائات سایت، احکام غسل، س ۷۹. نوری: هزار و یک مسئله فقهی، ج ۲، س ۷۹. مکارم، استفتائات سایت، احکام غسل کردن. بهجت: استفتائات، ج ۱، س ۷۶۳. فاضل: جامع المسائل، ج ۱، س ۵۵۸.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.