مهریه دختر غیرباکره

0

پرسش . اگر به اعتقاد اینکه، دختر باکره است با او ازدواج کند؛ آن گاه بعد از عقد متوجه شود که بکارتش از بین رفته؛ آیا عقد صحیح است؟

همه مراجع: آرى، عقد صحیح است و باید مقدار تفاوت مهریه دختر باکره و  غیر باکره را – که همانند و هم شأن او هستند – در نظر گرفت و به نسبت آن از  مهریه او کم کرد. به عنوان مثال اگر مهریه این دختر صد سکه و مهریه دختر باکره  هم شأن او، هشتاد سکه و مهریه دختر غیرباکره هم شأن او شصت سکه طلا باشد؛ در این صورت شوهر مى تواند، ۷۵ سکه طلا به همسرش بدهد.[۱]

[۱]. وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۴۹ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۴۹ ؛  سیستانى،منهاج الصالحین، ج ۳، م ۲۸۵ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، العیوب، م ۱۶ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، العیوب، م ۱۷ ؛ دفتر: بهجت، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.