رابطه مهریه و تمکین

0

پرسش . اگر مرد بعد از ازدواج، قدرت پرداختن مهریه را نداشته باشد،  آیا زن مى تواند از نزدیکى او ممانعت کند؟

همه مراجع: اگر در عقد ازدواج براى پرداخت مهریه، مدت معیّن نشده باشد،  زن مى تواند از نزدیکى شوهر جلوگیرى کند؛ ولى اگر پیش از گرفتن مهریه،  به نزدیکى راضى شود و شوهر با او نزدیکى کند، دیگر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزدیکى او ممانعت نماید.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۲۰ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۱۶ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۸۴ ؛دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.