شرایط کاری که نذر می‌شود

0

پرسش کاربر در گروه:

اگر کسی نذر کند که در صورت برآورده شدن حاجتش، برای مدتی به مسجد برای نماز جماعت صبح رود، آیا این نذر درست است؟

 پاسخ:

سلام‌علیکم.

نذر شما صحیح است، زیرا آنچه نذر کردید، امری مستحب است زیرا یکی از شرایطی که نذر صحیح باشد، این است که آنچه نذر می‌شود، مستحب یا واجب باشد یا کاری باشد که انجام یا ترکش بهتر باشند.

 

 شرایط متعلق نذر:

شرایطی برای متعلق نذر قرار داده‌شده است که عبارت‌اند از:

۱. آنچه نذر می‌کنیم، باید کاری باشد که نیاز به‌قصد قربت دارد، یعنی انجام یا ترک آن واجب یا مستحب باشد یا کاری مباح باشد که انجام یا ترک آن بهتر باشد مثل‌اینکه نذر کند که سیگار نکشد؛ اما اگر کاری باشد که حرام یا مکروه باشد، نمی‌تواند متعلق نذر باشد و نذر صحیح نیست. [۱]

۲. متعلق نذر، مقصود و مورد اراده باشد.

۳. متعلق نذر، تحت قدرت نذر کننده باشد؛ یعنی به‌گونه‌ای باشد که به‌طورمعمول، نذر کننده هنگام رسیدن وقت آن، توانایی انجام آن ‌را داشته باشد، هرچند اگر زمان انعقاد نذر قدرت بر انجامش نداشته باشد. [۲]

منابع:

۱. الروضه البهیه، ج ‌۳، ص ۴۱ – ۴۳‌.

۲. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج ۲، ص ۹۰٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.