مهریه مشروط به توانایی

0

پرسش . اگر مردى، هنگام اجراى عقد ازدواج، شرط کند که در صورت  توانایى، مهریه را بپردازد، آیا زن مى تواند در حال نادارى تقاضاى مهریه کند؟

همه مراجع: خیر، در صورت عدم توانایى شوهر، زن حق مطالبه ندارد.[۱]

[۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۱ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۱ ؛  مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۷۴۴ ؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۶۳۸ ؛ نورى، استفتائات، ج ۱، س ۶۴۰ و دفتر: وحید، بهجت، خامنه اى، فاضل و سیستانى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.