حکم وجوب نماز آیات برای زن حائض در زمان کسوف و خسوف

0

 پرسش کاربر در گروه:

اگر خانمی درزمانی که ماه‌گرفتگی اتفاق می‌افتد، حیض باشد، بعد از پاکی باید نماز آیات را قضا کند؟

مرجع: رهبری.

 

پاسخ:

اگر زنی از ابتدای خورشیدگرفتگی یا ماه‌گرفتگی تا پایان آن حیض باشد یا نفاس باشد، ازنظر اکثریت مراجع عظام، همچنین آیه الله خامنه‌ای، قضاى آن واجب نیست.

 

نظر مراجع عظام نسبت به وجوب نماز آیات در هنگام کسوف و خسوف:

اگر خورشید یا ماه بگیرد و زن تا پایان باز شدن آن حیض یا نفاس باشد، در مورد وجوب نماز آیات برای این خانم، نظر مراجع به شرح زیر است:

آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، سیستانی، وحید خراسانی، اراکی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، بهجت: نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

آیهالله فاضل لنکرانی: نماز آیات بر او واجب نیست، ولی بنابراحتیاط واجب پس از پاک شدن قضا نماید.

آیهالله گلپایگانی: در حال حیض یا نفاس واجب نیست ولی بعد از پاک شدن بنابراحتیاط لازم باید بجا آورد و نیت ادا و قضا نکند.

آیهالله صافی گلپایگانی: در حال حیض یا نفاس واجب نیست، ولی بعد از پاک شدن بنابراحتیاط مستحب آن را بجا آورد و بنابراحتیاط نیت ادا و قضا نکند.

آیهالله شبیری زنجانی: اگر حائض و نفساء هنگام کسوف یا خسوف خبردار شدند یا اینکه خبردار نشدند اما کسوف یا خسوف کلی باشد، بنابر احتیاط واجب، قضا دارد و در غیر این دو صورت قضا واجب نیست.

منابع:

۱. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۰۶ و سیستانى، منهاج الصالحین، احکام الحائض، م ۲۳۲ و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۲۸۳ و دفتر: خامنه‌ای. فاضل، تعلیقات على العروه، ج ۱، احکام الحائض، الحادى عشر. وحید، منهاج الصالحین، احکام الحائض، م ۲۳۲.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.