آیا (بسم‌الله الرحمن الرحیم) یک آیه محسوب می‌شود؟

0

پرسش کاربر در گروه:

همیشه در زمان خواندن نماز آیات سوره توحید را به پنج قسمت تقسیم می‌کردیم، اما الآن برخی می‌گویند بسم‌الله یک آیه حساب نمی‌شود، آیا این حرف درست است؟

مرجع: مکارم شیرازی.

پاسخ:

اکثریت مراجع عظام، همچنین آیه الله مکارم شیرازی بسم‌الله الرحمن الرحیم را یک آیه مستقل حساب می‌کنند و لذا طبق نظر این مراجع در نماز آیات می‌توانید سوره توحید را به پنج قسمت تقسیم کنید، زیرا بسم‌الله هم یک آیه مستقل است بعد از گفتن بسم‌الله می‌توانید به رکوع روید و بعد از هرکدام از چهار آیه سوره توحید نیز یک رکوع روید که باهم پنج رکوع کامل می‌شود.

اما برخی مراجع بسم‌الله الرحمن الرحیم را یک آیه مستقل نمی‌دانند و می‌گویند در نماز آیات بعد از گفتن بسم‌الله باید یک آیه دیگر بخوانید و بعد به رکوع روید، لذا طبق نظر این مراجع سوره توحید را چون چهار آیه دارد، نمی‌توان به پنج قسمت تقسیم کرد، بلکه باید سوره دیگری مثل ناس، فلق و هر سوره‌ای که پنج آیه دارد را به پنج قسمت تقسیم کرد.

نظر مراجع نسبت به بودن بسم‌الله به‌عنوان یک آیه:

آیات عظام: امام خمینی، مکارم، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، زنجانی: (بسم‌الله الرحمن الرحیم) یک آیه مستقل است. [۱]

آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی: (بسم‌الله الرحمن الرحیم) یک آیه مستقل نیست. [۲]

منابع:

۱. امام خمینی، توضیح المسائل، م ۱۵۰۷؛ مکارم، م ۱۲۹۹؛ نوری همدانی، م ۱۵۰۵؛ فاضل لنکرانی، م ۱۵۲۰؛ صافی گلپایگانی، م ۱۵۱۷٫

۲. توضیح المسائل مراجع، مسئله ۱۵۰۷ و دفتر آیه الله خامنه‌ای.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.