حکم نمازخواندن جلوى آینه

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام و خسته نباشید.

نمازخواندن جلوی آینه موجب بطلان نماز است؟

پاسخ:

سلام‌علیکم و خدا قوت.

نمازخواندن جلوی آینه موجب باطل شدن نماز نیست، بلکه نمازخواندن جلوی آینه به‌صورت که در حال نماز، صورت خود را در آن ‌بینید و ذهنتان را مشغول ‌کند، مکروه است و بهتر است آن را بردارید و یا روى آن را بپوشانید تا کراهت نماز از بین برود.

البته کراهت در عبادات به معنای کمتر ثواب داشتن آن عبادت است، لذا مکروه بودن نماز مقابل آینه نیز به معنای کمتر شدن ثواب نماز است.

توضیحات بیشتر:

نمازخواندن در مکان‌های زیر مکروه است:

۱. حمام.

۲. زمین نمکزار.

۳. مقابل انسان.

۴. مقابل دری که باز است.

۵. در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می‌کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد، مزاحمت حرام است.

۶. مقابل آتش و چراغ.

۷. در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.

۸. مقابل چاه و چاله‌ای که محل بول باشد.

۹. روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند.

۱۰. در اتاقی که جُنب در آن است.

۱۱. درجایی که عکس باشد اگرچه روبروی نمازگزار نباشد.

۱۲. مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر و در قبرستان.

منابع:

۱. امام، مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، الامکنه المکروهه، الحادی و العشرون.

۲. تحریر الوسیله، جلد ۱، ص ۱۵۳ و ۱۵۲.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.