آیا جواب سلام در فضای مجازی واجب است؟

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام وروزتون مهدوی.

ازآنجایی‌که جواب سلام واجب است. آیا در فضای مجازی هم جواب سلام واجب است؟

مرجع: آیه الله مکارم شیرازی.

پاسخ:

ازنظر آیه الله مکارم شیرازی، جواب سلام در فضای مجازی واجب است، مگر در دو صورت که جواب سلام فضای مجازی واجب نیست که عبارت‌اند از:

ا.اینکه برای شما ثابت شود، سلام کننده قصد جدی برای سلام کردن ندارد.

۲. درصورتی‌که جواب سلام باعث ایجاد مزاحمت شود.

نظر مراجع عظام نسبت به جواب سلام در فضای مجازی:

آیات عظام: خامنه‌ای، وحید خراسانی: بنابر احتیاط، جواب سلام در فضای مجازی واجب است.

آیه الله سیستانی: جواب سلام در فضای مجازی واجب نیست

آیه الله شبیری زنجانی: چنانچه در قالب یک ارتباط زنده باشد، جواب سلام واجب است.

منبع:

استفتاء‌ از سایت مراجع عظام.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.