اقتدا به امام جماعت در قنوت جایز است؟

0

پرسش کاربر در گروه:

اگر در رکعت دوم به نماز جماعت برسیم و امام در حال قنوت باشد، اقتدا به امام جماعت جایز است؟

پاسخ:

بله اقتدا به امام جماعت در حال قنوت جایز است و زمانی که اقتدا کردید، شما هم به تبعیت از امام قنوت را انجام دهید.

توضیحات بیشتر:

. در سه محل می‌توان به امام جماعت اقتدا کرد که عبارت‌اند از:

۱. ابتداى نماز یعنى همان وقتی‌که امام شروع به نماز می‌کند، به امام جماعت اقتدا کنیم.

۲. هنگامی‌که امام در حال قیام است، به‌عبارت‌دیگر در همه رکعات زمانی که امام ایستاده است می‌توان به امام اقتدا کرد.

۳. اقتدا به امام در رکوع نیز جایز است، هنگامی‌که در رکوع است، اقتدا کرده و بعد از گفتن تکبیره‌الاحرام به رکوع می‌روید و ذکر رکوع را می‌گویید و این یک‌رکعت حساب می‌شود؛ و اگر بعد از خم شدن به حدّ رکوع ذکر امام تمام شد، اشکالى ندارد شما ذکر رکوع را می‌گویید و سریعاً خود را به سجده امام می‌رسانید.

اما در دو محل نمی‌توان به امام جماعت اقتدا کرد که عبارت‌اند از:

  1. در حال تشهد امام، نمی‌توان اقتدا کرد، البته اگر امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است، می‌توانید نیت کنید و تکبیره‌الاحرام را بگویید و به حالت تجافى (یعنى دست‌ها را روى زمین و زانوها را بلند نگه‌داشتن) بنشینید و تشهد را آهسته با امام بخوانید، اما سلام را نگویید و صبر کنید وقتى امام نماز را سلام داد بلند شوید و بدون گفتن تکبیره‌الاحرام رکعت اول نماز را شروع کنید و با این اگرچه شما همه نماز را خودتان می‌خوانید، اما ثواب درک جماعت را به شما می‌دهند.

۲. زمانى که امام مشغول سجده است نمی‌توان اقتدا کرد.

منبع:

برگرفته از توضیح المسائل مراجع، ص ۷۲۲ به بعد.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.