نیت فرادی کردن در نماز جماعت

0

 پرسش کاربر در گروه:

در نماز جماعت در رکعت سوم نماز را به فردا برگرداندم تا نمازم را بهتر بخوانم، آیا این کار من اشتباه بوده است؟

مرجع: رهبری.

 پاسخ:

شما اضطرار و عذری مهم برای فردی کردن نماز نداشتید، لذا بهتر بود که این کار را انجام ندهید، اما درهرصورت ازنظر آیه الله خامنه‌ای فرادی کردن نماز اشکالی ندارد و نمازتان صحیح است.

نظر مراجع عظام نسبت به نیت فرادی کردن در نماز جماعت:

آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، فاضل لنکرانی، بهجت: فرادی کردن نماز جماعت در وسط نماز، اشکال ندارد ولی بهتر است نماز را فرادی نکنید، مگر زمانی که عذر شرعی یا عرفی مهمّی برایتان پیش آید.

آیات عظام: گلپایگانی، صافی گلپایگانی: فرادی کردن نماز جماعت، فقط در سلام آخر نماز جایز است و در بقیه قسمت‌های نماز بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیه الله مکارم شیرازی: فرادی کردن نماز جماعت، فقط در سلام آخر نماز جایز است و در بقیه قسمت‌های نماز جایز نیست.

آیه الله سیستانی: اگر بدون عذر قصد فرادا کند، صحّت جماعتش محلّ اشکال است ولی نمازش صحیح است مگر آنکه به وظیفه فرادا عمل‌نکرده باشد که بنابر احتیاط واجب، باید نماز را اعاده کند ولی اگر چیزی را کم‌وزیاد کرده باشد که در صورت عذر، نماز را باطل نمی‌کند، اعاده نماز لازم نیست مثلاً اگر از اول نماز قصد فرادا کردن آن را نداشته و قرائت را نخوانده ولی در حال رکوع چنین قصدی برایش پیدا شود، در این صورت می‌تواند نمازش را به‌قصد فرادا تمام کند و لازم نیست که آن را اعاده نماید و همچنین است حکم اگر مأموم در نماز جماعت از اول نماز قصد فرادا کردن آن را نداشته و یک سجده را برای متابعت و همراهی زیاد کرده باشد و بعدازآن چنین قصدی برایش پیش آید، امّا اگر مأموم از اول نماز قصد فرادا کردن آن را داشته و قرائت را نخوانده باشد، صحّت جماعت بلکه اصل نمازش محلّ اشکال است و بنابر احتیاط لازم، باید نمازش را اعاده کند مگر آنکه جاهل قاصر باشد و رکنی را به‌قصد متابعت از امام جماعت اضافه نکرده باشد که در این صورت لازم نیست نمازش را اعاده نماید.

✍آیه الله وحید خراسانی: عدول از جماعت به فرادى در حال تشهّد قبل از سلام امام درصورتی‌که از اوّل قصد عدول نداشته اشکال ندارد و همچنین است قبل از تشهد درصورتی‌که معذور باشد و در غیر این دو صورت محلّ اشکال است، چه از اوّل نیت عدول داشته باشد یا در اثناء قصد عدول کند، ولى اگر به وظیفۀ منفرد عمل کرده نمازش صحیح است و همچنین اگر بعد از گذشتن محل قرائت عدول کرده و از اوّل قصد انفراد نداشته نمازش از جهت ترک قرائت صحیح است.

منابع:

توضیح المسائل جامع، ج ۱، ص ۴۹۰، م ۱۷۳۵ و ۱۷۳۷ و ۱۷۳۸، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۲۴۱ و ۲۴۲، م ۷۸۳ و ۷۸۵، توضیح المسائل آیت‌الله وحید خراسانی، ص ۴۶۰، م ۱۴۳۱، توضیح المسائل مراجع، ج ۱، م ۱۴۲۳٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.