مصالحه مهریه جهت عدم تعدد زوجات

0

پرسش . آیا زن مى تواند مهریه خود را با شوهرش مصالحه کند که با زن دیگرى ازدواج نکند؟

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: اگر شوهر این مصالحه را بپذیرد،  احتیاط واجب آن است که با زن دیگرى ازدواج نکند.[۱]

آیات عظام بهجت، تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم و وحید: اگر شوهر این مصالحه را  بپذیرد، واجب است با زن دیگرى ازدواج نکند.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۶۰ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۵۶ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۶۰ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۵۲۴ ؛ مکارم، استفتاآت، ج ۲، س ۹۱۰ و  دفتر: بهجت.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.