حکم نماز هنگام برگشت از قصد ده روز ماندن در سفر

0

پرسش کاربر در گروه:

به سفر رفتیم، ابتدا قصد داشتیم که ده روز بمانیم اما بعد از گذشت سه روز تصمیممان عوض شد و تصمیم گرفتیم قبل از ده روز برگردیم، حال نمازهای را شکسته بخوانم؟

پاسخ:

نماز شما تا زمانی که در آن محل حضور دارید کامل است، زیرا اگر به سفر روید و قصد کنید ده روز در آنجا بمانید و یک نماز چهار رکعت در آنجا بخوانید و بعد از خواندن آن نماز از قصد ده روز ماندن منصرف شوید، دیگر تا زمانی که در آنجا هستید، نمازتان کامل است و روزه شما هم صحیح است.

نظر مراجع نسبت به‌حکم نماز بعد از برگشتن از قصد ده روز ماندن در سفر:

آیات عظام: خمینی، خامنه‌ای، مکارم شیرازی، سیستانی، نوری، صافی، گلپایگانی: اگر مسافر قصد کند ده روز در محلّی بماند، چنانچه پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود، یا مردد شود که در آنجا بماند، باید نماز را شکسته بخواند و اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود، یا مردد شود تا وقتی در آنجا هست، باید نماز را کامل بخواند.

آیه الله بهجت: و بنابرأظهر چه این نماز چهار رکعتی را به‌طور ادا خوانده باشد یا قضای یک نماز چهار رکعتی باشد که در همان محل از او فوت‌شده باشد، ولی فقط گذشتن وقت نماز چهار رکعتی کافی نیست، مثل‌اینکه در تمام‌وقت، حائض یا بی‌هوش باشد و اگر قبل ازقضای نمازش، از قصد ده روز برگردد، باید نمازش را شکسته بخواند.

آیه الله وحید خراسانی: مراد از خواندن نماز چهار رکعتی، چهار رکعت ادایی است و چهار رکعت نماز قضا کفایت نمی‌کند.

حکم نماز هنگام برگش

منبع:

توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۹۱۹، ۹۲۰، مسئله ۱۳۴۲.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.