حکم اجازه گرفتن از شوهر برای گرفتن روزه

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام،

برای گرفتن روزه قضا نیازی به اجازه شوهر هست؟

پاسخ:

سلام‌علیکم،

روزه قضا از واجبات است و لذا برای روزه قضا گرفتن نیازی به اجازه از همسر نیست و همسر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع از گرفتن روزه واجب زن مثل روزه قضا یا روزه ماه رمضان شود.

آنچه نیاز به اجازه همسر در آن شرط شده است روزه مستحبی گرفتن زن است که به آن اشاره می‌کنیم.

نظر مراجع نسبت به اجازه شوهر برای گرفتن روزه مستحبی:

آیات عظام: بهجت و مکارم: برای گرفتن روزه مستحبی بنابر احتیاط واجب، باید از شوهر اجازه بگیرد؛ هرچند با حق زناشویى او منافات نداشته باشد. [۱]

آیه اللّه صافى: اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، باید از شوهر اجازه بگیرد و اگر منافات نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد. اگر شوهر، او را از روزه گرفتن بازدارد، باید اطاعت کند؛ هرچند با حق زناشویى او هم منافات نداشته باشد. [۲]

آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، نوری، سیستانی، وحید خراسانی: اگر با حق زناشویى شوهر منافات داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد. امّا اگر شوهر او را از روزه گرفتن بازدارد، باید اطاعت کند؛ هرچند با ح زناشویى او منافات نداشته باشد. [۳]

منابع:

۱. مکارم، تعلیقات على العروه، اقسام الصوم، السابع؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۱۱۸۶.

۲. صافى، هدایه العباد، ج ۱، م ۱۳۹۹.

۳. امام، سیستانى و نورى، تعلیقات على العروه، اقسام الصوم، السابع؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۰۶۷ و دفتر: خامنه‌ای.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.