حکم تیمم بر سنگ و سرامیک

0

پرسش کاربر در گروه:

آیا تیمم بر سنگ و سرامیک صحیح است؟

پاسخ:

تیمم بر سنگ گچ، سنگ‌آهک و سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام سنگ‌ها صحیح است البته به‌شرط اینکه بر روی سنگ‌ها روکش‌های کارخانه‌ای از غیر زمین بکار نبرند و البته تیمم بر سنگ‌های زینتی مثل عقیق و فیروزه نیز درست نیست.

تیمم بر سرامیک نیز باطل است.

توضیحات بیشتر:

چیزهایی که تیمّم بر آن‌ها صحیح است، عبارت‌اند از:

۱. خاک

۲. کلوخ

۳. ماسه

۴. انواع سنگ مانند سنگی که در نمای ساختمان بکار می‌رود.

چیزهایی که تیمم بر آن صحیح نیست، عبارت‌اند از:

۱. سنگ‌های جواهری مانند سنگ عقیق و سنگ فیروزه.

۲. سنگ‌های پخته‌شده مانند آجر، گچ و آهک پخته‌شده.

منبع:

توضیح المسائل مراجع، م ۶۸۵.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.