حکم خواندن حمد به‌جای تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام وخداقوت.

اگر درنماز حواسمان نباشد و به‌جای تسبیحات اربعه حمد را بخوانیم، حکم نماز چیست؟

مرجع: مکارم شیرازی.

 

پاسخ:

در ابتدا باید گفته شود که ازنظر همه مراجع عظام فرد مختار است در رکعت سوم و چهارم به اختیار خودش تسبیحات یا حمد بخواند و اگر در رکعت سوم یا چهارم با اختیار خود حمد را شروع کرد، فقط باید حمد را بخواند و سوره توحید را نباید بخواند.

اما اگر قصد خواندن تسبیحات را داشتید و عادت داشتید همیشه تسبیحات بخوانید اما سهواً و از روی فراموشی حمد را شروع کردید، ازنظر اکثریت مراجع عظام و همچنین آیه الله مکارم شیرازی به‌محض اینکه یادتان آمد، باید حمد را رها کرده و تسبیحات اربعه را بخوانید.

اما اگر عادت به خواندن حمد داشتید ولی این بار تصمیم گرفته بودید تسبیحات بخوانید ولی بازهمان حمد را شروع کردید، چون طبق عادت خود عمل کردید، می‌توانید همان حمد را تمام کنید و نمازتان هم صحیح است.

 

نظر مراجع نسبت به خواندن حمد بجای تسبیحات در رکعت سوم و چهارم:

آیه الله خامنه‌ای: اگر از روی فراموشی به‌جای تسبیحات اربعه حمد را بخواند و در رکوع یا پس‌ازآن یادش آمد، نمازش صحیح است ولی اگر قبل از رکوع یادش آمد باید دوباره با اختیار و اراده، یا حمد یا تسبیحات اربعه را بخواند.

بقیه مراجع عظام: اگر در رکعت سوم و چهارم بخواهد تسبیحات بخواند، اما حمد به زبانش آید، باید آن را رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند، ولی اگر عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده، می‌تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح است.

منابع:

توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰۱۲؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القرائه و الذکر، با استفاده از ص ۳۰۴، م ۱۸؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱،‌ القرائه فی الرکعه الثالثه، م ۷؛ سیستانی، العروه الوثقی مع تعلیقه، ج ۲،‌القرائه فی الرکعه الثالثه و الرابعه، م ۷، ص ۱۴۳؛ صافی،‌ هدایه العباد، با استفاده از م ۷۷۷٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.