ازدواج مجدد شوهر

0

پرسش . آیا مرد متأهل، مى تواند بدون اجازه همسرش، با زن دیگرى ازدواج موقّت یا دائم کند؟

همه مراجع: آرى، مى تواند و اجازه همسر اول لازم نیست.[۱]

[۱]. خامنه اى، استفتاء، س ۳۳۳ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۲۵۵ ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲،  م ۳۳۳؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج۲، م ۱۳۵۹ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۵۹ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، الشروط المذکوره فى عقد النکاح، م ۲ و استفتائات، ج ۳، احکام ازدواج، س ۵۵ ؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۶۳۷ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۹۰۵ و ۹۰۷ و دفتر: فاضل و بهجت.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.