حکم جماع در حال استحاضه

0

  پرسش کاربر در گروه:

سلام،

زمانی که استحاضه هستیم می‌توانیم باهمسرمان نزدیکی کنیم؟

مرجع: رهبری.

 پاسخ:

سلام‌علیکم.

ازنظر همه مراجع عظام نزدیکی در زمان استحاضه قلیله اشکالی ندارد، اما در مورد استحاضه متوسطه و کثیره، ازنظر آیه الله خامنه‌ای، اگر در وقت نماز بخواهید نزدیکی داشته باشید، اگر غسل نمازتان را انجام داده باشید، نزدیکی جایز است، ولی در خارج از وقت نماز بنابر احتیاط واجب در صورتی نزدیکی جایز است که غسل جداگانه‌ای قبل از نزدیکی انجام دهید.

 

نظر مراجع عظام نسبت به نزدیکی در حال استحاضه:

نزدیکی در حال استحاضه قلیله: ازنظر همه مراجع اشکالی ندارد.

اما در مورد نزدیکی در حال استحاضه متوسطه و کثیره نظر مراجع به شرح زیر است:

آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، نوری، بهجت: اگر در وقت نماز بخواهند نزدیکی کنند، در صورتی جایز است که زن غسل نماز خود را انجام داده باشد و اگر در خارج از وقت نماز بخواهند نزدیکی کنند، در صورتی حلال است که زن بنابر احتیاط واجب غسل جداگانه‌ای قبل از نزدیکی انجام دهد.

آیات عظام: صافی، زنجانی، مکارم: اگر زن مستحاضه غسل‌های واجب برای نمازهای خود را انجام دهد، نزدیکی با او جایز است.

آیات عظام: سیستانی، وحید، فاضل: نزدیکی با زن مستحاضه مطلقاً جایز است، چه خانم غسل‌های نماز خود را انجام دهد و چه انجام ندهد.

منبع:

توضیح المسائل ۱۶ مرجع، جلد ۱، مسئله ۴۲۸.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.