بعد از چند واسطه متنجس ها نجس نمی‌شوند؟

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام،

نجاست از چند واسطه عبور نمی‌کند، آیا سخن درستی است و منظور از این سخن چیست؟

پاسخ:

سلام‌علیکم.

منظور از این‌که می‌گویند: شیء متنجس بعد از چند واسطه نجس نمی‌کند، این است که چیزی که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است، اما عین نجاست به آن منتقل نشده است، اگر با چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی از آن‌ها تر باشد، آن چیز پاک را نجس می‌کند و باز این چیزی که براثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چیز پاکی برخورد کند، آن را نجس می‌کند، ولی این متنجس سوم هیچ‌چیزی را با ملاقات خود نجس نمی‌کند، به‌عنوان‌مثال اگر دست راست شما با برخورد با ادرار نجس شود، آنگاه دست راست با رطوبت جدیدى غیر از ادرار با دست چپ برخورد کند، این برخورد باعث نجاست دست چپ می‌شود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن بالباس مرطوب برخورد کند، لباس نیز نجس می‌شود، ولى اگر آن لباس با چیز دیگرى با رطوبت ملاقات کند حکم به نجاست آن چیز نمی‌شود.

نکته مهم این است که از واسطه اول به بعد دیگر عین نجاست نباشد؛ یا به‌عبارت‌دیگر متنجس باشد نه نجس، زیرا متنجس به چیزی می‌گویند که ذرات نجاست در آن وجود ندارد و تنها به دلیل برخورد با نجاستی که همراه با رطوبت بوده، نجس شده است.

نظر مراجع نسبت به اینکه تا چند واسطه متنجس ها نجس می‌کنند، به شرح زیر است:

آیت‌الله مکارم شیرازی، سیستانی: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست می‌شود، به‌عنوان‌مثال دست راست نجس به دست چپ برخورد کند، دست چپ هم نجس می‌شود و اگر دست چپ به لباس مرطوب برخورد، آن لباس نیز نجس می‌شود، ولى اگر لباس نجس به فرش مرطوب بخورد، فرش نجس نمی‌شود.

آیه الله خامنه‌ای: واسطه سوم در مثال بالا، یعنی لباس بنابر احتیاط واجب نجس می‌شود اما واسطه چهارم یعنی فرش را نجس نمی‌کند.

منبع:

استفتاء‌ از سایت مراجع عظام

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.