نفقه و خانه دارى

0

پرسش . اگر زن به کارهاى منزل ـ از قبیل آشپزى و نظافت ـ رسیدگى نکند،  آیا شوهر مى تواند از پرداخت نفقه او امتناع ورزد؟

همه مراجع: خیر، نمى تواند نفقه ندهد ؛ زیرا انجام دادن کارهاى خانه وظیفه زن  نیست.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۱۲ و ۲۴۱۴ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۷۶ و ۲۴۷۸ ؛ نورى،  توضیح المسائل، م ۲۴۰۸ و ۲۴۱۰ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.